USB kameru možete izabrati tek kada se pridružite sastanku. Sastanci podržavaju bilo koji uređaj kompatibilan sa USB video uređajem (UVC protokol).

Tokom sastanka dodirnite video > kamera iizaberite USB kameru.