Du kan endast välja USB-kameran efter att du har anslutet till ett möte. Möten stöder alla kompatibla enheter med USB-videoenhetsklass (NIC-protokoll).

Under ett möte trycker du på Video > Kamerainställningar och väljer USB-kamera.