יישום שולחן העבודה של Webex Meetings מאושר על-ידי Apple להפעלה ב-macOS Catalina (גרסה 10.15).

תמיכה בסגר

לקוחות בגרסאות סגר של יישום שולחן העבודה יצטרכו להפעיל את WBS39.5.13 ואילך.

גרסאות קודמות עשויות להיות מוגבלות לשימוש במתזמן האינטרנט של Webex \Meetings וביישום האינטרנט כדי לתזמן, להתחיל ולהצטרף לפגישות. באופן כללי, מומלץ לא לשדרג ל-macOS Catalina עד אחרי שתשדרג את יישום Webex שלך.

עדכוני הרשאות אבטחה ופרטיות

עם התמיכה ב-macOS Catalina, נדרשות הרשאות אבטחה ופרטיות חדשות כדי שלמשתמשים תהיה גישה מלאה לכל התכונות של Webex Meetings .

בעת גישה לתכונות הבאות בפעם הראשונה, יישום שולחן העבודה יציג לך הנחיה להעניק ל-Webex Meetings את ההרשאות הבאות:

גישה למיקרופון

כדי להשתמש במיקרופון במהלך פגישות, לחץ על אישור לאחר שההנחיה הזו מופיעה.

אם תלחץ על אל תאפשר, עדיין תוכל להעניק הרשאות בהעדפות המערכת > אבטחה ופרטיות של המכשיר שלך. עבור ללשונית פרטיות ובמקטע מיקרופון, הפעל את Cisco Webex Meetings.


 

אם אתה מעניק הרשאות במהלך פגישה, הפעל מחדש את יישום שולחן העבודה כדי שהשינויים ייכנסו לתוקף.

גישה למצלמה

כדי להשתמש במצלמה במהלך פגישות, לחץ על אישור לאחר שההנחיה הזו מופיעה.

אם תלחץ על אל תאפשר, עדיין תוכל להעניק הרשאות בהעדפות המערכת > אבטחה ופרטיות של המכשיר שלך. עבור ללשונית פרטיות, ובמקטע מצלמה, הפעל את Cisco Webex Meetings.


 

אם אתה מעניק הרשאות במהלך פגישה, הפעל מחדש את יישום שולחן העבודה כדי שהשינויים ייכנסו לתוקף.

גישה להקלטת מסך

כדי להשתמש בהקלטה ושיתוף של מסך במהלך פגישות, לחץ על אישור לאחר שההנחיה הזו מופיעה.

אם תלחץ על אל תאפשר ביישום שולחן העבודה, עדיין תוכל להעניק הרשאות בהעדפות המערכת > אבטחה ופרטיות של המכשיר שלך. עבור ללשונית פרטיות, ובמקטע הקלטת מסך, הפעל את Cisco Webex Meetings.

אם תלחץ על אל תאפשר ביישום האינטרנט, הפעל את ההרשאות עבור דפדפן האינטרנט שבו אתה משתמש.


 

אם אתה מעניק הרשאות במהלך פגישה, הפעל מחדש את יישום שולחן העבודה כדי שהשינויים ייכנסו לתוקף.

שיתוף מיישום צד שלישי

כדי לשתף תוכן מיישומי צד שלישי במהלך פגישות, לחץ על אישור לאחר שההנחיה הזו מופיעה.

אם תלחץ על אל תאפשר, עדיין תוכל להעניק הרשאות בהעדפות המערכת > אבטחה ופרטיות של המכשיר שלך. עבור ללשונית פרטיות, ובמקטע אוטומציה, הפעל יישומים את היישומים תחת Cisco Webex Meetings.


 

הפעלה מחדש של יישום שולחן העבודה אינה נדרשת כדי שהשינויים ייכנסו לתוקף.

בקשות הרשאות שנפתרו

החל מעדכון WBS39.10.3, המשתמשים אינם צריכים עוד להעניק הרשאות ל-Webex Meetings כדי להשתמש בניטור קלט לוח המקשים במהלך פגישות. בנוסף, Apple יכולה כעת גם לבדוק אם יש תוכנות זדוניות ביישום שולחן העבודה של Webex Meetings.