כתובת שירות החירום אינה מתקבלת במהלך תצורת השיחה של Webex

כתובת שירות החירום אינה מתקבלת במהלך תצורת שיחת Webex.

לא ניתן לאמת את כתובת שירות החירום בדף הגדרת ניסיון - שיחה.פתרון:

תהליך אימות כתובת שירות החירום משתמש באימות מדויק. היכנסו לעיר הספציפית ולא לאזור רחב יותר. לדוגמה, הזן ריצ'רדסון בשדה סיטי / טאון במקום דאלאס.

אם האימות אינו מוצלח, פנה לתמיכה הטכנית שלנו. לקבלת עזרה, עיין בדף צור קשר בפורטל העזרה לשיתוף פעולה של Cisco.

האם המאמר הועיל לך?