Adressen til nødetaten blir ikke godkjent under konfigurasjonen for Webex-anrop

Adressen til nødetaten godtas ikke under konfigurasjonen for Webex-anrop.

Kan ikke validere adressen til nødetaten på siden Prøveoppsett – Anrop.



Løsning:

Valideringsprosessen for adressen til nødetaten bruker nøyaktig validering. Angi den bestemte byen og ikke et større område. Du kan for eksempel skrive inn Richardson i feltet By/poststed i stedet for Dallas.

Hvis valideringen ikke lykkes, kan du kontakte tekniske støtte. Hvis du vil ha hjelp, kan du se Kontakt oss-siden i hjelpeportalen for Cisco Collaboration.

Var denne artikkelen nyttig?