Räddningstjänstadressen accepteras inte under Webex Call konfigurering

Räddningstjänstadressen accepteras inte under Webex Call konfiguration.

Kunde inte validera räddningstjänstadressen på sidan konfiguration av provperiod – samtalssidan.Lösning:

Valideringsprocessen för räddningstjänstadresser använder exakt validering. Ange den specifika staden och inte en bredare region. Skriv till exempel Richardson i fältet Stad/Stad istället för Dallas.

Om valideringen inte lyckas kontaktar du vår teknisk support. För hjälp, se sidan Kontakta oss på Cisco Collaborations hjälpportal.

Var den här artikeln användbar?