שגיאה: 'הזיווג האוטומטי מושבת' בתצוגת המסך של שיתוף Webex

שגיאה: 'הזיווג האוטומטי מושבת' בתצוגת Webex Share Screen.


השגיאה הבאה מופיעה כאשר משתמש מנסה לגשת לשיתוף מסך, אך ההתאמה האוטומטית מושבתת:


תמונה שנוספה על-ידי המשתמש


הערה: משתמשים יכולים לגשת לאבחון התאמת מכשירים מהכרטיסייה התקן בהגדרות או בהעדפות, כאשר ההתאמה האוטומטית מושבתת. עם זאת, החלונית 'אבחון התאמת מכשירים' נראית ריקה.

פתרון:

כדי לפתור בעיה זו:
  1. לחץ על התאמה אוטומטית כבויה בתצוגת המסך שתף.
הכרטיסייה התקנים נפתחת בחלון העדפות או אפשרויות.
  1. בהתאם למערכת ההפעלה שלך, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • Windows: סמן את תיבת ההתאמה האוטומטית ולאחר מכן לחץ על שמור.
  • Mac: סמן את תיבת ההתאמה האוטומטית.

האם המאמר הועיל לך?