Greška: „Automatsko uparivanje je isključeno“ na Webex Share prikazu ekrana


Greška: 'Automatsko uparivanje je isključeno' na Webex Share prikazu ekrana.


Sledeća greška se pojavljuje kada korisnik pokuša da pristupi deljenju ekrana, ali je automatsko uparivanje onemogućeno:


Slika koju je dodao korisnik


Napomena: Korisnici mogu da pristupe dijagnostici uparivanja uređaja na kartici Uređaj u Podešavanjima ili Podešavanjima, kada je automatsko uparivanje onemogućeno. Međutim, panel za dijagnostiku uparivanja uređaja izgleda prazan.

Rešenje:

Da biste rešili ovaj problem:
  1. Kliknite na Automatsko uparivanje je isključeno u prikazu ekrana za deljenje.
Kartica Uređaji otvara se u prozoru Podešavanja ili Opcije.
  1. U zavisnosti od operativnog sistema, uradite nešto od sledećeg:
  • Prozori: Označite okvir Automatsko uparivanje, a zatim kliknite na Sačuvaj.
  • Mac: Označite polje Automatsko uparivanje.

Da li je ovaj članak bio koristan?

Srodni članci
strelica nagore