Greška: Automatsko uparivanje je isključeno u Webex Share ekranu

Greška: "Automatsko uparivanje je isključeno" Webex Share ekranu.


Sledeća greška se pojavljuje kada korisnik pokuša da pristupi deljenju ekrana, ali je automatsko uparivanje onemogućeno:


Slika koju je dodao korisnik


Nota: Korisnici mogu da pristupe dijagnostici uparivanja uređaja sa kartice "Uređaj" u podešavanjima ili željenim postavkama kada je automatsko uparivanje onemogućeno. Međutim, tabla za dijagnostiku uparivanja uređaja izgleda prazno.

Rešenje:

Da biste rešili ovaj problem:
  1. Kliknite na dugme Automatsko uparivanje je isključeno u prikazu deljenog ekrana.
Kartica "Uređaji" se otvara u prozoru "Željene postavke" ili "Opcije".
  1. U zavisnosti od operativnog sistema, uradite nešto od sledećeg:
  • Windows : Proverite polje Za automatsko uparivanje, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj .
  • Mac : Proverite polje Za automatsko uparivanje.

Da li je ovaj članak bio koristan?