Błąd: „Automatyczne parowanie jest wyłączone” na Webex Share Screen View

Błąd: „Automatyczne parowanie jest wyłączone” na Webex Share Screen View.


Następujący błąd jest wyświetlany, gdy użytkownik próbuje uzyskać dostęp do udostępniania ekranu, ale automatyczne parowanie jest wyłączone:


Obraz dodany przez użytkownika


Uwaga: Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Diagnostyki parowania urządzeń z karty Urządzenie w Ustawieniach lub Preferencjach, gdy automatyczne parowanie jest wyłączone. Panel Diagnostyka parowania urządzeń jest jednak pusty.

Rozwiązanie:

Aby rozwiązać ten problem:
  1. Kliknij Automatyczne parowanie jest wyłączone w widoku Udostępniania ekranu.
W oknie Preferencje lub Opcje zostanie otwarta karta Urządzenia.
  1. W zależności od systemu operacyjnego należy wykonać jedną z poniższych czynności:
  • Windows: Zaznacz pole wyboru Automatyczne parowanie, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  • Mac: Zaznacz pole Automatyczne parowanie.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły
arrow icon