היכן אוכל למצוא את גיליון נתוני הפרטיות של פגישות Cisco Webex?

היכן אוכל למצוא את גיליון נתוני הפרטיות של פגישות Cisco Webex?

איפה אפשר למצוא את התיאורים של מידע אישי שמשתמשים בו בפגישות של סיסקו וובקס?


פתרון:

גיליון נתוני הפרטיות מתאר את העיבוד של נתונים אישיים (או מידע אישי הניתן לזיהוי) על ידי מפגשי Cisco Webex. ניתן למצוא את גיליון הנתונים בכתובת https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/trust-center/docs/cisco-webex-privacy-data-sheet.pdf

האם המאמר הועיל לך?