Kde nájdem list s údajmi o ochrane osobných údajov Cisco Webex Meetings?

Kde nájdem list s údajmi o ochrane osobných údajov Cisco Webex Meetings?

Kde nájdem popisy osobných údajov, ktoré používa Cisco Webex Meetings?


Riešenie:

Karta ochrany osobných údajov popisuje spracovanie osobných údajov (alebo osobných identifikačných údajov) spoločnosťou Cisco Webex Meetings. Údajový list nájdete na https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/trust-center/docs/cisco-webex-privacy-data-sheet.pdf

Bol tento článok užitočný?