Var hittar jag databladet Cisco Webex Meetings sekretess?

Var hittar jag databladet Cisco Webex Meetings sekretess?

Var hittar jag beskrivningar av personliga data som används av Cisco Webex Meetings?


Lösning:

Databladet om sekretess beskriver bearbetningen av personliga data (eller personligt identifierbar information) av Cisco Webex Meetings. Databladet finns på https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/trust-center/docs/cisco-webex-privacy-data-sheet.pdf

Var den här artikeln användbar?