Gdje mogu pronaći list s podacima o zaštiti privatnosti za Cisco Webex sastanke?

Gdje mogu pronaći list s podacima o zaštiti privatnosti za Cisco Webex sastanke?

Gdje mogu pronaći opise osobnih podataka koje koriste Cisco Webex sastanci?


Rješenje:

List podataka o privatnosti opisuje obradu osobnih podataka (ili osobnih podataka koji se mogu identificirati) putem Cisco Webex sastanaka. List s podacima možete pronaći na https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/trust-center/docs/cisco-webex-privacy-data-sheet.pdf

Je li taj članak bio koristan?