Gde mogu da pronađem list sa podacima o privatnosti za Cisco Webex sastanke?

Gde mogu da pronađem list sa podacima o privatnosti za Cisco Webex sastanke?

Gde mogu da pronađem opise ličnih podataka koje koristi Cisco Webex Meetings?


Rešenje:

List sa podacima o privatnosti opisuje obradu ličnih podataka (ili ličnih informacija koje se mogu identifikovati) od strane Cisco Webex sastanaka. List sa podacima se može pronaći na https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/trust-center/docs/cisco-webex-privacy-data-sheet.pdf

Da li je ovaj članak bio koristan?