מהו גודל הקובץ המקסימלי להעברת קבצים בפגישה ב-Webex?

מגבלות להעברת קבצים בפגישה ב-Webex

ענה
הגודל המרבי עבור העברת קבצים בפגישה ב-Webex הוא 2 GB.

כל קובץ שתעביר חייב להיות קטן מ-2 GB. מכיוון שהקבצים מופצים מהמחשב של המארח, מומלץ שהעברת קבצים לא תעלה על 50 MB בשל זמני הורדה.

האם המאמר הועיל לך?