Koja je maksimalna veličina datoteke za prijenos datoteka u web-sesiji?

Koja je maksimalna veličina datoteke za prijenos datoteka u Webex sesiji?

Koje je ograničenje veličine datoteke za prijenos datoteka u web-sastanku?

Postoji li ograničenje veličine za prijenos datoteka?

Otopina:

Maksimalna veličina za prijenos datoteka u sesiji je 2 GB.

Svaka datoteka koju prenesete mora biti manja od 2 GB. Datoteke koje su dostupne za preuzimanje distribuiraju se s računala glavnog računala, a ne s Webex poslužitelja. Stoga se preporučuje da prijenosi datoteka ne prelaze 50 MB.

Je li taj članak bio koristan?