Koja je maksimalna veličina datoteke za prijenos datoteka na Webex sastanku?

Ograničenja za prijenos datoteke unutar Webex sastanka

ODGOVOR
Maksimalna veličina za prijenos datoteke na Webex sastanak je 2 GB.

Svaka datoteka koju prenosite mora biti manja od 2 GB. Budući da se datoteke distribuiraju s računala domaćina, preporuča se da prijenos datoteka ne prelazi 50 MB zbog vremena preuzimanja.

Je li taj članak bio koristan?