Vilken är den maximala filstorleken för filöverföring under en Webex-session?

Vilken är den maximala filstorleken för filöverföring i en Webex-session?

Vilken är storleksgränsen för hur många filöverföring i ett Webex-möte?

Finns det ett storleksbegränsningstryck för filöverföringar?

Lösning:

Maximal storlek för filöverföringar under session är 2 GB.

Varje fil du överför får vara högst 2 GB. Filer som görs tillgängliga för hämtning distribueras från värdens dator, inte från Webex-servrarna. Därför rekommenderas att filöverföringen inte överskrider 50 MB.

Var den här artikeln användbar?