Vilken är den maximala filstorleken för filöverföring i ett Webex-möte?

Begränsningar för filöverföring inom ett Webex-möte

SVAR
Den maximala storleken för en filöverföring i ett Webex-möte är 2 GB.

Varje fil du överför måste vara mindre än 2 GB. Eftersom filerna distribueras från värdens dator rekommenderas det att filöverföringar inte överskrider 50 MB på grund av hämtningstider.

Var den här artikeln användbar?