Koja je maksimalna veličina datoteke za prenos datoteka u Webex sesiji?

Koja je maksimalna veličina datoteke za prenos datoteka u Webex sesiji?

Koje je ograničenje veličine datoteke za prenos datoteka na Webex sastanku?

Da li postoji ograničenje veličine za prenos datoteka?

Rešenje:

Maksimalna veličina prenosa datoteka u sesiji je 2 GB.

Svaka datoteka koju prenesete mora biti manja od 2 GB. Datoteke koje su dostupne za preuzimanje distribuiraju se sa računara domaćina, a ne sa Webex servera. Zbog toga se preporučuje da prenosi datoteka ne prelaze 50 MB.

Da li je ovaj članak bio koristan?