Koja je maksimalna veličina datoteke za prenos datoteka u Webex sastanku?

Ograničenja za prenos datoteke u okviru Webex sastanka

ODGOVOR
Maksimalna veličina za prenos datoteke u Webex sastanak je 2 GB.

Svaka datoteka koju prenosite mora da bude manja od 2 GB. S obzirom na to da su datoteke distribuirane sa računara organizatora, preporučuje se da prenos datoteka ne prelazi 50 MB od vremena preuzimanja.

Da li je ovaj članak bio koristan?