כיצד ניתן להצטרף לפגישה עם מספר הפגישה בלבד באתר www.webex.com?

כיצד ניתן להצטרף לפגישה רק בעזרת מספר הפגישה ב-www.webex.com?

כיצד ניתן להצטרף להפעלה של Webex אם ידוע לי רק מספר ההפעלה?

כיצד ניתן להצטרף לאירוע של Webex אם ידוע לי רק מספר האירוע?

כיצד ניתן להצטרף לפגישה אם כתובת ה-URL של אתר Webex אינה ידועה לי?

האם ניתן להצטרף לפגישה בעזרת מספר הפגישה בלבד?

האם יש דרך להצטרף לפגישה ב-Webex אם כתובת ה-URL של הפגישה אינה ידועה לי?

מגבלות ידועות:

 • מסיבות אבטחה, פרטי ההפעלה ומידע המארח לא יוצגו בעת הצטרפות מדף זה.
 • עקב מגבלות מסוימות של אבטחת אתרים, אתרים מסוימים לא יתמכו בהצטרפות מהדף הזה.
 • לא ניתן לצרף מדף זה הפעלות הדורשות רישום.


כדי להצטרף לפגישה באמצעות מספר פגישה, מספר הפעלה או מספר אירוע:

 1. נווט אל https://www.webex.com.
 2. בפינה הימנית העליונה, לחץ על הלחצן הצטרף לפגישה.
תמונה שנוספה על ידי משתמש
 1. הזן את מספר הפגישה, את מספר ההפעלה או את מספר האירוע בתוך השדה הזן מידע אוד'ות פגישה לאחר מכן הקש על Enter בלוח המקשים.
תמונה שנוספה על ידי משתמש
 1. הזן את סיסמת הפגישה.
  תמונה שנוספה על ידי משתמש
  ייתכן שהשדה Password אינו קיים אם הפגישה אינה מצריכה סיסמה.
 2. הזן את שמך ואת כתובת הדואר האלקטרוני שלך.
 3. לחץ על הלחצן הצטרף לפגישה כדי להצטרף לפגישה.

אם הפגישה אינה מתבצעת, מופיעה הודעה המודיעה לך ' זה לא הזמן להצטרף לפגישה זו'.

האם המאמר הזה הועיל לך?