כיצד ניתן להצטרף לפגישה עם מספר הפגישה בלבד ב- www.webex.com?

כיצד ניתן להצטרף לפגישה עם מספר הפגישה בלבד ב- www.webex.com?

כיצד ניתן להצטרף למפגש Webex אם אני יודע רק את מספר המפגש?

כיצד ניתן להצטרף לאירוע Webex אם אני יודע רק את מספר האירוע?

כיצד ניתן להצטרף לפגישה אם עליי לדעת את כתובת ה-URL של אתר Webex?

האם ניתן להצטרף לפגישה רק עם מספר הפגישה?

האם אוכל להצטרף לפגישה ב-Webex אם איני מכיר את כתובת ה-URL של הפגישה?

מגבלות ידועות:

 • מטעמי אבטחה, פרטי מפגש ומארח לא יוצגו בעת ההצטרפות מדף זה.
 • בשל הגבלות אבטחה על אתרים בודדים, אתרים מסוימים לא יתמכו בהצטרפות מדף זה.
 • לא ניתן להצטרף למפגשים הדורשים רישום מדף זה.


כדי להצטרף לפגישה באמצעות פגישה, מפגש או מספר אירוע:

 1. נווט אלhttps://www.webex.com.
 2. בפינה הימנית העליונה, לחצו על הצטרפות לפגישה לחצן.
image.png
 1. הזן את מספר הפגישה, המפגש או האירוע בשדה הזן את פרטי הפגישה ולאחר מכן לחץ על המשך.
 image.png
 1. הזן את סיסמת הפגישה.
  image.png
  ייתכן ששדה הסיסמה לא קיים אם הפגישה אינה דורשת סיסמה.
 2. הזן את השם ואת כתובת הדוא"ל שלך.
 3. לחץ על לחצן הצטרפות לפגישהכדי להצטרף לפגישה.

אם הפגישה לא מתבצעת, מופיעה הודעה שמודיעה לך 'לא הגיע הזמן להצטרף לפגישה הזו'.

האם המאמר הועיל לך?
מאמרים קשורים