Hoe kan ik deelnemen aan een vergadering met alleen het vergaderingsnummer op www.webex.com?

Hoe kan ik deelnemen aan een vergadering met alleen het vergaderingsnummer op www.webex.com?

Hoe kan ik deelnemen aan een WebEx-sessie als ik alleen het sessienummer weet?

Hoe kan ik deelnemen aan een WebEx-gebeurtenis als ik alleen het gebeurtenisnummer weet?

Hoe kan ik deelnemen aan een vergadering als ik de URL van de WebEx-site niet weet?

Kan ik deelnemen aan een vergadering met alleen het vergaderingsnummer?

Is er een manier om deel te nemen aan een WebEx-vergadering als ik de URL van de vergadering niet weet?

Bekende beperkingen:

  • Informatie over de sessie en host worden om veiligheidsredenen niet weergegeven wanneer u deelneemt vanaf deze pagina.
  • Bepaalde sites ondersteunen deelnemen vanaf deze pagina niet vanwege individuele beveiligingsbeperkingen van de site.
  • Er kan vanaf deze pagina niet worden deelgenomen aan sessies waarvoor registratie vereist is.


Deelnemen aan een vergadering via een nummer voor vergadering, sessie of gebeurtenis:

  1. Ga naar https://www.webex.com/login/attend-a-meeting.
  2. Voer het nummer van de vergadering, sessie of gebeurtenis in het veld Vergaderingsnummer in.
  3. Voer uw naam, e-mailadres en wachtwoord voor de vergadering in.

    Het veld Wachtwoord is mogelijk niet aanwezig als er geen wachtwoord voor de vergadering vereist is.
  4. Klik op de knop Deelnemen om deel te nemen aan de vergadering.

Als de vergadering niet bezig is, wordt het volgende bericht weergegeven: 'Het is nog niet tijd om aan deze vergadering deel te nemen'.

Vond u dit artikel nuttig?