מהי רשת מאוחדת IM?

מהי רשת מאוחדת IM?

? מה זה IM פדרציה

מהי הפדרציה של הודעות מיידיות (IM)?


פתרון

ב-הודעות מיידיות (IM), רשתות IM מאוחדת הן אלה המאפשרות תקשורת על פני לקוחות IM ופלטפורמות שונות, בדומה לדרך הדואר האלקטרוני מאפשר לאנשים לתקשר ללא קשר ללקוח הדואר האלקטרוני שבו הם בוחרים להשתמש.

קיימים שני סוגי הפדרציה IM:

  • הפדרציה בין תחומים: הפדרציה בין IM משתמש בתחומים שונים (לדוגמה: בין ABC.com, XYZ.com ל123.com)
  • התאחדות פנים-תחום: הפדרציה בין שירותים IM מתן שירות לאותו תחום (לדוגמה: OCS בXYZ.com וCisco Jabber בXYZ.com)- לא נתמכת

רשת IM מאוחדת עומדת בקריטריונים הבאים:

  • יש להם רשת מבצעית IM.
  • הם שומרים על ספריה פתוחה ומאפשרים לכל הרשתות האחרות IM להעביר הודעות למשתמשים.
  • לקוחות העברת הודעות מיידיות מתקשרים באמצעות פרוטוקול ג'אבר/XMPP. (תקן פתוח)

 

האם המאמר הועיל לך?