Šta je Federated IM mreža?

Šta je federirana IM mreža?

Šta je IM Federacija?

Šta je Federacija za razmenu trenutnih poruka (IM) ?


Rešenje:

U programu Instant Messaging (IM), federirane IM mreže su one koje omogućavaju komunikaciju na različitim im klijentima i platformama, slično načinu na koji e-pošta omogućava osobama da komuniciraju bez obzira na to kog klijenta e-pošte odaberu da koriste.

Postoje dva tipa FEDERACIJE IM:

  • Među-domenski savez: Federacija između im-a pomoću različitih domena (Primer: Između ABC.com, XYZ.com i 123.com) - PODRŽANO
  • Federacija unutar domena: Federacija između usluga IM servisira isti domen (Primer: OCS na XYZ.com i Cisco Jabber na XYZ.com) - NIJE PODRŽAN

Federirana IM mreža zadovoljava sledeće kriterijume:

  • Imaju operativnu IM mrežu.
  • Oni održavaju otvoreni direktorijum, omogućavajući svim drugim im mrežama da napoje svoje korisnike.
  • Klijenti za razmenu trenutnih poruka komuniciraju pomoću Jabber/XMPP protokola. (otvoreni standard)

 

Da li je ovaj članak bio koristan?