'מצטערים שפספסנו אותך' הודעות דוא"ל התקבלו על ידי משתתפים שלמעשה השתתפו באירוע

אימיילים של 'מצטערים שפספסנו אותך' התקבלו על ידי משתתפים שנכחו בפועל באירוע.

מיילים של נפקדים נשלחו לנוכחים שלמעשה נכחו באירוע.

Webex Events (Classic

): בעיה
זו נגרמת על ידי הצטרפות המשתתפים לאירוע לאחר שהמארח סיים את המפגש. פעולה זו תתרחש רק אם האירוע לא הגיע לפרק הזמן המתוכנן.


פתרון:

עיין בנקודות הקליע להלן כדי למצוא דרכים למנוע זאת בעתיד:

  • השאר את האפשרות לאפשר למשתתפים להצטרף xx דקות לפני מועד ההתחלה המתוכנן לא מסומן בדף תזמון האירוע.
  • המשך להפעיל את האירוע שלך למשך כל הזמן המתוכנן.

האם המאמר הזה הועיל לך?