Etkinliğe Katılan Katılımcılar "Üzgünüz" E-postaları Alındı

Etkinliğe katılan katılımcılar "Üzgünüz" e-postaları aldı.

Etkinliğe katılan katılımcılara, katılmamış e-postaları gönderildi.

Webex Events (Klasik) Nedeni: Bu sorun, toplantı sahibi oturumu bitirdikten sonra


etkinliğe katılan katılımcıların neden olur. Bu yalnızca etkinliğin planlanan süreye ulaşmamış olduğu durumda gerçekleşir.


Çözüm:

Gelecekte bunun tekrarını önleme yöntemleri için aşağıdaki madde işareti noktalarının altına bakın:

  • Etkinlik planleyici sayfasında Katılımcıların planlanan başlangıç zamanından xx dakika önce katılmasına izin verseçeneğini işaretlenmemiş olarak bırakın.
  • Etkinliğinizi planlanan sürenin tamamı boyunca devam ettirin.

Bu makale yararlı oldu mu?