"Beklagar att vi missade dig" E-postmeddelanden togs emot av deltagare som faktiskt deltog i händelsen

E-postmeddelanden "Vi missade dig" har tagits emot av deltagare som faktiskt har deltagit i händelsen.

Frånvarande e-postmeddelanden skickades ut till deltagare som faktiskt deltog i händelsen.

Webex Events (Klassisk) Orsak: Problemet orsakas av att deltagare deltar i en händelse efter att

värden
har avslutat sessionen. Detta inträffar endast om händelsen inte har nått den schemalagda tidslängden.


Lösning:

Se punkterna nedan för olika sätt att förhindra att detta sker i framtiden:

  • Lämna alternativet Tillåt deltagare att ansluta sig till xx minuter före den schemalagda starttiden avmarkerat på sidan händelseschemaläggere.
  • Håll händelsen igång under hela den schemalagda varaktigheten.

Var den här artikeln användbar?