מהם פקדי השמע עבור פגישת מספר ועידה אישי (PCN) עם פגישות Cisco Webex?

מהם פקדי השמע עבור פגישת מספר ועידה אישי (PCN) עם פגישות Cisco Webex?

כיצד ניתן לשלוט בפגישה בשמע בלבד באמצעות 'פגישות Cisco Webex'?

כיצד אוכל לנעול ולבטל את הנעילה של שיחות הוועידה האלקטרוניות לשמע בלבד באמצעות פגישות Cisco Webex?

כיצד ניתן להשתיק ולבטל השתקה של משתתפים בשיחת ועידה טלפונית של שמע בלבד?

כיצד ניתן לאפשר למשתתפים להמשיך את שיחות הוועידה הטלפוניות לשמע בלבד ללא המארח בפגישות Cisco Webex?

מהן הפונקציות העיקריות של טלפון שיחות הוועידה PCN עם פגישות Cisco Webex?

אם אתה משתמש בחשבון מספר הוועידה האישית (PCN) שלך כדי להתחיל פגישה בשמע בלבד (שיחת ועידה עצמאית), אתה והמשתתפים שלך יכולים להשתמש בפקודות לוח המקשים הבאות:


פקודות מארח

כדי... הזן...
נעל את שיחת הוועידה הטלפונית, ומנע מכל אדם אחר להצטרף אליה*5
בטל את נעילת שיחת הוועידה הטלפונית*5
השתקת המיקרופון*6
ביטול השתקת המיקרופון*6
תזכורת פגישה בדואר אלקטרוני למארח*7
תנו למשתתפים להמשיך את הוועידה הטלפונית ללא המארח*8 לאחר מכן נתק את הטלפון.
השתק את כל המשתתפים עם גישה מלאה לדיבור##
בטל את ההשתקה של כל המשתתפים עם גישה מלאה לדיבור99
להפעיל את ספירת המשתתפים*#
שמע את כל פקודות לוח המקשים שבהן באפשרותך להשתמש**


פקודות משתתף

כדי... הזן...
השתקת המיקרופון*6
ביטול השתקת המיקרופון*6
להפעיל את ספירת המשתתפים*#
שמע את כל פקודות לוח המקשים שבהן באפשרותך להשתמש**

הערה:לקוחות ספק שירותי שמע מחוברים בענן (CCA-SP) יכולים להשתמש בפקודה הנוספת *0 כדי ליצור קשר עם התמיכה הטכנית.

האם המאמר הועיל לך?