Wat zijn de audio-Controls voor een persoonlijke conferentie-nummer vergadering (PCN) met Cisco WebEx meetings?

Wat zijn de audio-Controls voor een persoonlijke conferentie-nummer vergadering (PCN) met Cisco WebEx meetings?

Hoe beheer ik een vergadering met alleen audio met Cisco WebEx meetings?

Hoe Vergrendel en ontgrendel ik mijn teleconferentie met alleen audio met Cisco WebEx meetings?

Hoe kan ik deel nemers dempen en het dempen opheffen in een teleconferentie met alleen audio?

Hoe kan ik deel nemers de teleconferentie met alleen audio laten door lopen zonder de host in Cisco WebEx meetings?

Wat zijn de functies van de PCN-teleconferentie-telefoon met Cisco WebEx meetings?

Dit artikel is afkomstig uit het Engels en is machinaal vertaald. Er wordt geen garantie, uitdrukkelijk of impliciet, gegeven voor de juistheid, correctheid of betrouwbaarheid van machinevertalingen die zijn gemaakt vanuit het Engels naar een andere taal. Cisco is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurige informatie, fouten of schade veroorzaakt door onjuiste vertaling van de inhoud of gebruik van de informatie.

Als u uw persoonlijke conferentienummer (PCN-account) gebruikt voor het starten van een alleen-audiovergadering (standalone teleconferentie), kunnen u en uw deelnemers de volgende toetscommando's gebruiken:


Hostopdrachten

DoelDruk op
De teleconferentie vergrendelen, zodat niemand anders kan deelnemen*5
De teleconferentie ontgrendelen*5
Uw microfoon dempen*6
De microfoondemping opheffen*6
Herinneringse-mail vergadering naar host*7
Deelnemers de teleconferentie laten voortzetten zonder de host*8 Hang vervolgens de hoorn van uw telefoon op.
Alle deelnemers met volledige spreektoegang dempen##
Dempen opheffen voor alle deelnemers met volledige spreektoegang99
Het deelnemersaantal afspelen*#
Alle toetsenblokopdrachten beluisteren die u kunt gebruiken**


Deelnemersopdrachten

DoelDruk op
Uw microfoon dempen*6
De microfoondemping opheffen*6
Het deelnemersaantal afspelen*#
Alle toetsenblokopdrachten beluisteren die u kunt gebruiken**

Opmerking: gebruikers van cloudaudio serviceprovider (CCA-SP) kunnen de extra opdracht * 0 gebruiken om contact op te maken met technische ondersteuning.

Vond u dit artikel nuttig?