Wat zijn de audiobedieningselementen voor een PCN-vergadering (Personal Conference Number) met Cisco Webex Meetings?

Wat zijn de audiobedieningselementen voor een PCN-vergadering (Personal Conference Number) met Cisco Webex Meetings?

Hoe beheer ik een vergadering met alleen audio met Cisco Webex Meetings?

Hoe kan ik mijn teleconferentie met alleen audio vergrendelen en ontgrendelen met Cisco Webex Meetings?

Hoe kan ik deelnemers dempen en het dempen opheffen in een teleconferentie met alleen audio?

Hoe laat ik deelnemers de teleconferentie met alleen audio voortzetten zonder de host in Cisco Webex Meetings?

Wat zijn de telefoonsleutelfuncties van de PCN-teleconferentie met Cisco Webex Meetings?

Als u uw persoonlijke conferentienummer (PCN-account) gebruikt voor het starten van een alleen-audiovergadering (standalone teleconferentie), kunnen u en uw deelnemers de volgende toetscommando's gebruiken:


Hostopdrachten

Doel Druk op
De teleconferentie vergrendelen, zodat niemand anders kan deelnemen*5
De teleconferentie ontgrendelen*5
Uw microfoon dempen*6
De microfoondemping opheffen*6
Herinneringse-mail vergadering naar host*7
Deelnemers de teleconferentie laten voortzetten zonder de host*8 Hang vervolgens de hoorn van uw telefoon op.
Alle deelnemers met volledige spreektoegang dempen##
Dempen opheffen voor alle deelnemers met volledige spreektoegang99
Het deelnemersaantal afspelen*#
Alle toetsenblokopdrachten beluisteren die u kunt gebruiken**


Deelnemersopdrachten

Doel Druk op
Uw microfoon dempen*6
De microfoondemping opheffen*6
Het deelnemersaantal afspelen*#
Alle toetsenblokopdrachten beluisteren die u kunt gebruiken**

Opmerking: CCA-SP-klanten (Cloud Connected Audio Service Provider) kunnen de aanvullende opdracht *0 gebruiken om contact op te nemen met de technische ondersteuning.

Vond u dit artikel nuttig?