Jakie są elementy sterujące dźwiękiem podczas spotkania z osobistym numerem konferencji (PCN) w ramach Cisco Webex Meetings?

Jakie są elementy sterujące dźwiękiem podczas spotkania z osobistym numerem konferencji (PCN) w ramach Cisco Webex Meetings?

Jak sterować spotkaniem tylko audio za pomocą Cisco Webex Meetings?

Jak zablokować i odblokować telekonferencję tylko audio za pomocą Cisco Webex Meetings?

Jak wyciszyć i wyłączyć wyciszenie uczestników telekonferencji tylko audio?

Jak umożliwić uczestnikom kontynuowanie telekonferencji tylko audio bez udziału gospodarza w Cisco Webex Meetings?

Jakie są kluczowe funkcje telefonu telekonferencyjnego PCN w Cisco Webex Meetings?

Jeśli używasz konta PCN (Personal Conference Number) do rozpoczęcia spotkania tylko audio (samodzielna telekonferencja), Ty i Twoi uczestnicy możecie użyć następujących poleceń klawiatury:


Polecenia hosta

Do:... Wejść...
Zablokuj telekonferencję, uniemożliwiając innym osobom dołączenie do niej*5
Odblokuj telekonferencję*5
Wyciszanie mikrofonu*6
Wyłącz wyciszenie mikrofonu*6
Wiadomość e-mail z przypomnieniem o spotkaniu do gospodarza*7
Pozwól uczestnikom kontynuować telekonferencję bez gospodarza*8 Następnie odłóż słuchawkę.
Wycisz wszystkich uczestników z pełnym dostępem do mówienia##
Wyłączanie wyciszenia wszystkich uczestników z pełnym dostępem do głosu99
Odtwórz liczbę uczestników*#
Usłysz wszystkie polecenia klawiatury, których możesz użyć**


Polecenia uczestnika

Do:... Wejść...
Wyciszanie mikrofonu*6
Wyłącz wyciszenie mikrofonu*6
Odtwórz liczbę uczestników*#
Usłysz wszystkie polecenia klawiatury, których możesz użyć**

Uwaga: Klienci korzystający z usługi Cloud Connected Audio Service Provider (CCA-SP) mogą użyć dodatkowego polecenia *0 , aby skontaktować się z pomocą techniczną.

Czy ten artykuł był pomocny?