Aké sú ovládacie prvky zvuku pre stretnutie s osobným konferenčným číslom (PCN) so stretnutiami Cisco Webex?

Aké sú ovládacie prvky zvuku pre stretnutie s osobným konferenčným číslom (PCN) so stretnutiami Cisco Webex?

Ako môžem ovládať schôdzu so zvukom pomocou aplikácie Cisco Webex Meetings?

Ako uzamknem a odomknem svoju telekonferenciu len so zvukom pomocou aplikácie Cisco Webex Meetings?

Ako stlmím a zruším stlmenie účastníkov na iba zvukovej telekonferencii?

Ako umožním účastníkom pokračovať v iba zvukovej telekonferencii bez hostiteľa v Cisco Webex Meetings?

Aké sú kľúčové funkcie PCN telekonferenčného telefónu s Cisco Webex Meetings?

Ak používate svoje osobné konferenčné číslo (PCN) na začatie schôdze iba so zvukom (samostatná telekonferencia), vy a vaši účastníci môžete použiť nasledujúce príkazy klávesnice:


Príkazy hostiteľa

do... Zadajte...
Uzamknite telekonferenciu a zabráňte komukoľvek inému pripojiť sa k nej*5
Odomknite telekonferenciu*5
Vypnite mikrofón*6
Zapnite zvuk mikrofónu*6
E-mail s pripomenutím stretnutia hostiteľovi*7
Nechajte účastníkov pokračovať v telekonferencii bez hostiteľa*8 Potom zaveste telefón.
Vypnúť zvuk všetkých účastníkov s úplným hlasovým prístupom##
Zapnite stlmenie všetkých účastníkov s úplným hlasovým prístupom99
Zahrajte si počet účastníkov*#
Vypočujte si všetky príkazy klávesnice, ktoré môžete použiť**


Príkazy účastníka

do... Zadajte...
Vypnite mikrofón*6
Zapnite zvuk mikrofónu*6
Zahrajte si počet účastníkov*#
Vypočujte si všetky príkazy klávesnice, ktoré môžete použiť**

Poznámka: Zákazníci poskytovateľa audio služieb pripojených ku cloudu (CCA-SP) môžu použiť dodatočný príkaz *0 kontaktovať technickú podporu.

Bol tento článok užitočný?