Šta su audio kontrole za sastanak ličnog broja konferencije (PCN) sa Cisco Webex sastancima?

Šta su audio kontrole za sastanak ličnog broja konferencije (PCN) sa Cisco Webex sastancima?

Kako da kontrolišem sastanak samo za zvuk sa Cisco Webex sastancima?

Kako da zaključam i otključam telekonferenciju samo za zvuk pomoću Cisco Webex sastanaka?

Kako da prigušim i omamim učesnike telekonferencije samo za zvuk?

Kako da dozvolim učesnicima da nastave telekonferenciju samo za zvuk bez domaćina na Cisco Webex sastancima?

Koje su funkcije tastera PCN telekonferencije sa Cisco Webex sastancima?

Ako koristite nalog ličnog broja konferencije (PCN) da biste započeli sastanak samo za zvuk (samostalna telekonferencija), vi i vaši učesnici možete da koristite sledeće komande tastature:


Komande domaćina

Da... Ući...
Zaključaj telekonferenciju, sprečavajući još nekoga da joj se pridruži*5
Otključaj telekonferenciju*5
Priguši ton mikrofona*6
Ponovo uključite zvuk svog mikrofona*6
E-poruka podsetnika za sastanak za host*7
Neka učesnici nastave telekonferenciju bez domaćina*8 Onda spusti slušalicu.
Priguši ton svih učesnika sa pristupom u punom govoru##
Unmute all attendees with full-speaking access99
Reprodukcija broja učesnika*#
Čujte sve komande tastature koje možete da koristite**


Komande učesnika

Da... Ući...
Priguši ton mikrofona*6
Ponovo uključite zvuk svog mikrofona*6
Reprodukcija broja učesnika*#
Čujte sve komande tastature koje možete da koristite**

Napomena: Klijenti dobavljača audio usluga povezanih u oblaku (CCA-SP) mogu da koriste dodatnu komandu *0 da bi kontaktirali tehničku podršku.

Da li je ovaj članak bio koristan?