Koje su audio kontrole za sastanak sa brojem lične konferencije (PCN) Cisco Webex Meetings?

Koje su audio kontrole za sastanak sa brojem lične konferencije (PCN) Cisco Webex Meetings?

Kako da upravljam sastanak samo sa zvukom pomoću Cisco Webex Meetings?

Kako da zaključam i otključim telekonferenciju samo sa Cisco Webex Meetings?

Kako da isključim i ponovo uključim zvuk učesnicima u telekonferenciji samo sa zvukom?

Kako da omogućim učesnicima da nastave telekonferenciju samo sa zvukom bez organizatora u Cisco Webex Meetings?

Koje su funkcije telefona za PCN telekonferenciju Cisco Webex Meetings?

Ako koristite nalog sa brojem lične konferencije (PCN) za pokretanje sastanak samo sa zvukom (samostalne telekonferencije), vi i vaši učesnici možete da koristite sledeće komande tastature:


Komande organizatora

Da... Unesite...
Zaključajte telekonferenciju da biste sprečili još nekog da se pridruži*5
Otključaj telekonferenciju*5
Isključi zvuk na mikrofonu*6
Ponovo uključite zvuk svog mikrofona*6
Podsetnik za sastanak putem e-pošte za organizatora*7
Dozvoli učesnicima da nastave telekonferenciju bez organizatora*8 Zatim spustite slušalice.
Isključi zvuk svim učesnicima pristupom punom govoru##
Ponovo uključi zvuk svim učesnicima pristupom sa potpunim govorom99
Reprodukuj broj učesnika*#
Slušajte sve komande tastature koje možete da koristite**


Komande učesnika

Da... Unesite...
Isključi zvuk na mikrofonu*6
Ponovo uključite zvuk svog mikrofona*6
Reprodukuj broj učesnika*#
Slušajte sve komande tastature koje možete da koristite**

Napomena: Kupci dobavljača audio usluga povezanih u oblaku (CCA-SP) mogu da koriste dodatnu komandu *0 da bi se obratili tehničkoj podršci.

Da li je ovaj članak bio koristan?