האפשרות 'אפשר הרשמה לחשבון מארח' אינה ניתנת לבחירה בניהול האתר

לא ניתן להפוך את התכונה אפשר הרשמה לחשבון מארח כאשר כניסה יחידה (SSO) מופעלת באתר Webex.

האפשרות 'אפשר הרשמה לחשבון מארח' אינה ניתנת לבחירה בניהול האתר.

האפשרות 'אפשר הרשמה לחשבון מארח' אינה מסומנת ומאופרת באתר SSO.


פתרון:
לא ניתן להפעיל את התכונה 'אפשר הרשמה לחשבון מארח' כאשר כניסה יחידה (SSO) מופעלת באתר Webex.

האם המאמר הועיל לך?