Opcija "Dozvoli prijavljivanje na domaćin nalog" nije izabrana u administraciji lokacije

Nije moguće omogućiti funkciju prijavljivanja na nalog domaćina kada je na Webex lokaciji omogućeno jedinstveno prijavljivanje (SSO).

Opcija "Dozvoli prijavljivanje na domaćin nalog" nije izabrana u administraciji lokacije.

Opcija "Dozvoli prijavljivanje na nalog domaćina" nije proverena i siva na SSO lokaciji.


Rešenje:
Nije moguće omogućiti funkciju "Dozvoli prijavljivanje na domaćin nalog" kada je na Webex lokaciji omogućeno jedinstveno prijavljivanje (SSO).

Da li je ovaj članak bio koristan?