Mogućnost "Dopusti registraciju računa glavnog računala" ne može se odabrati u administraciji web-mjesta

Nije moguće omogućiti značajku Dopusti prijavu na račun glavnog računala kada je na web-mjestu omogućena jedinstvena prijava (SSO).

Mogućnost "Dopusti registraciju računa glavnog računala" ne može se odabrati u administraciji web-mjesta.

Opcija "Dopusti registraciju računa glavnog računala" nije označena i zasivljena na SSO web-mjestu.


Rješenje:
Nije moguće omogućiti značajku "Dopusti registraciju računa glavnog računala" kada je na web-mjestu omogućena jedinstvena prijava (SSO).

Je li taj članak bio koristan?