Alternativet "Tillåt värdkonto registrering" är inte valbart i webbplatsadministration

Man kan inte aktivera funktionen Tillåt värdkonto registrering när enkel inloggning (SSO) är aktiverad på en Webex-webbplats.

Alternativet "Tillåt värdkonto registrering" kan inte väljas i webbplatsadministration.

Alternativet Tillåt värdkonto registrering är avmarkerat och gråtonat på en SSO webbplats.


Lösning:
Det går inte att aktivera funktionen "Tillåt värdkonto registrering" när enkel inloggning (SSO) är aktiverad på en Webex-webbplats.

Var den här artikeln användbar?