Alternativet "Tillåt värdkonto registrering" är inte markerat i webbplatsalternativ

Det är inte möjligt att aktivera funktionen Tillåt värdkonto-anmälan när enkel inloggning (SSO) är aktive rad på en WebEx-webbplats.

Alternativet "Tillåt värdkonto registrering" är inte markerat i webbplatsalternativ.

Alternativet "Tillåt värdkonto registrering är avmarkerat och grått på en SSO-webbplats.

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador som orsakas av felaktig översättning av innehållet eller användningen av informationen.


Lösning:
det går inte att aktivera funktionen "tillåt värdkonto registrering" när enkel inloggning (SSO) är aktive rad på en WebEx-webbplats.

Var den här artikeln användbar?