המשתתפים אינם מקבלים הודעות דוא"ל לאישור הרשמה בעת ההרשמה לאירוע עם שילוב Marketo

המשתתפים אינם מקבלים הודעות דוא"ל לאישור הרשמה בעת ההרשמה לאירוע עם שילוב Marketo.

המשתתפים אינם מקבלים הודעות דוא"ל לאישור הרשמה בעת ההרשמה לאירוע עם שילוב Marketo.

פתרון:

שילוב Marketo עם Webex Events אינו תומך בתכונת הודעות דוא"ל לאישור רישום. זה בכוונה. המידע של המשתתף יאוכלס באתר Marketo ובאתר Webex לאחר שהמשתתף נרשם לאירוע. הודעת הדוא"ל לאישור רישום אירוע לא תצא גם אם אפשרות הודעות הדוא"ל המאושרות לרישום מופעלת במקטע 'הודעות דוא"ל' בדף תזמון האירועים של Webex.

תוכל לעקוף את הבעיה באופן הבא:

לאחר שמשתתף נרשם לאירוע, Marketo תיצור כתובת URL ייחודית לאירוע.  לאחר שהמארח שולח דוא"ל לאישור הרשמה מכלי MARKETO, המשתתף יקבל גישה לאירוע על ידי לחיצה על כתובת האתר הייחודית בדוא"ל.

האם המאמר הזה הועיל לך?