Učesnici ne primaju e-poruke sa potvrdom o registraciji prilikom registracije za događaj sa marketo integracijom

Učesnici ne dobijaju e-poruke sa potvrdom o registraciji prilikom registracije za događaj sa Marketo integracijom.

Učesnici ne dobijaju e-poruke sa potvrdom o registraciji prilikom registracije za događaj sa Marketo integracijom.

Rešenje:

Marketo integracija sa Webex Events ne podržava funkciju e-poruka sa potvrdom registracije. Ovo je po dizajnu. Informacije učesnika će se popuniti na Marketo lokaciji i Webex lokaciji nakon što se učesnik registruje za događaj. E-poruka sa potvrdom o registraciji događaja neće se objaviti čak i ako je opcija odobrenih e-poruka za registraciju omogućena u odeljku "Poruke e-pošte" na stranici za planiranje Webex događaja.

Pogledajte zaobilazno rešenje ispod:

Kada se učesnik registruje za događaj, Marketo će generisati jedinstvenu URL adresu događaja.  Kada domaćin pošalje e-poruku sa potvrdom o registraciji iz MARKETO alatke, učesnik će dobiti pristup događaju klikom na jedinstvenu URL adresu u e-poruci.

Da li je ovaj članak bio koristan?