קישור התחלה / הצטרפות לפגישה אינו קישור לחיץ ב- Outlook

קישור התחלה / הצטרפות לפגישה אינו קישור הניתן ללחיצה ב- Outlook.

הקישור הצטרף / התחל פגישה מוצג כ- { קישור היפר-קישור } במקום קישור הניתן ללחיצה בלוח השנה של Outlook.

סיבה:
הבעיה הבאה מתרחשת אם קודי שדה זמינים ב- Outlook:

הערה:זו לא בעיה של Webex.בעיה זו קשורה לקודי שדה הזמינים ב- Outlook.

פתרון:
כדי לפתור בעיה זו, הקש על המקשים Alt + F9 בלוח המקשים.לאחר מכן נסה ללחוץ שוב על הקישור,

האם המאמר הועיל לך?