תחילת הפגישה / קישור ההצטרפות אינו קישור הניתן ללחיצה ב- Outlook

קישור התחלה / הצטרף לפגישה אינו קישור לחיץ ב- Outlook.

קישור ההצטרפות / התחלת הפגישה מוצג כ- { HYPERLINK link } במקום כקישור הניתן ללחיצה בלוח השנה של Outlook שלי.

סיבה:
הבעיה הבאה מתרחשת אם קודי שדה זמינים ב- Outlook:

הערה: זו אינה בעיה של Webex. בעיה זו קשורה לקודי שדה הזמינים ב- Outlook.

פתרון:
כדי לפתור בעיה זו, הקש על המקשים Alt + F9 בלוח המקשים. לאחר מכן נסה ללחוץ שוב על הקישור,

האם המאמר הזה הועיל לך?