Početak sastanka / Pridruživanje linku nije klikabilna veza u programu Outlook

Veza za pokretanje / pridruživanje sastanka nije klikabilna veza u programu Outlook.

Veza za pridruživanje / početak sastanka je prikazana kao { HYPERLINK veza } umesto kao klikabilna veza u mom Outlook kalendaru.

Uzrok:Dolazi
do sledećeg problema ako su kodovi polja omogućeni u programu Outlook:

Napomena:Ovo nije problem sa Webexom.Ovaj problem je povezan sa omogućenim kodovima polja u programu Outlook.

Rešenje:Da
biste rešili ovaj problem, pritisnite tastere Alt + F9 na tastaturi.Zatim ponovo pokušajte da kliknete na vezu,

Da li je ovaj članak bio koristan?