לא ניתן לראות הזרמת תוכן ששותף באמצעות יישום, מסך או שיתוף שולחן עבודה

לא ניתן לראות הזרמת תוכן ששותף באמצעות יישום, מסך או שיתוף שולחן עבודה.

המשתתפים רואים רק מסך שחור ואינם יכולים לשמוע שמע.

לא ניתן לשתף וידאו זורם מדף אינטרנט.

פתרון:

הזרמת תוכן באמצעות שיתוף יישומים או שולחן עבודה אינה מומלצת עקב בעיות אפשריות ברוחב פס ובחומרה.

הדרך המומלצת לשיתוף תוכן זורם היא באמצעות שיתוף תוכן או שיתוף קובץ (כולל וידאו)... אפשרות.

עיין בשיטות השיתוף החלופיות ובדרכים לעקיפת הבעיה עבור הזרמת תוכן להלן:


הערה:כדי לבדוק את דרישת הרשת, ראה: דרישות רשת עבור שירותי Webex

האם המאמר הועיל לך?