שירות הטלפון לא מצליח להתחבר Cisco Jabber

שירות הטלפון לא מצליח להתחבר Cisco Jabber

ייתכן שתיתקל בבעיה זו אם תיכנס ל-Cisco Jabber for Android ביותר מהתקן אחד. התחבר באופן ידני לשירותי טלפון כדי לשחזר את הקישוריות.

לשם כך, פתח את מגירת הניווט והקש שירותי טלפון . אמת את האישורים שלך והקש על שמור .

פנה למנהל המערכת אם אתה משתמש בשירות טלפון מאובטח והתקנת מחדש את Cisco Jabber for Android. אישור האבטחה שנשמר בעבר בכרטיס ה-SD מאופס במהלך התקנה מחדש ויהיה צורך להגדיר מחדש את תצורתו על-ידי מנהל המערכת.

האם המאמר הזה הועיל לך?