Telefonska usluga nije uspela da se poveže u Cisco Jabber-u

Telefonski servis nije uspeo da se poveže u Cisco Jabber-u

Možete naići na ovaj problem ako se prijavite na Cisco Jabber za Android na više uređaja. Ručno se prijavite u usluge telefona da biste vratili vezu u prethodno stanje.

Da biste to uradili, otvorite fioku za navigaciju i dodirnite usluge telefona . Proverite svoje akreditive i dodirnite Sačuvaj .

Obratite se administratoru ako koristite uslugu bezbednog telefona i ponovo ste instalirali Cisco Jabber za Android. Bezbednosni certifikat koji je prethodno sačuvan na SD kartici se vraća na početnu vrednost tokom ponovne instalacije i administrator će morati ponovo da ga konfiguriše.

Da li je ovaj članak bio koristan?