מהי ההגדרה 'פרוטוקול URL' במנהל האתר?

מהי ההגדרה 'פרוטוקול URL' במנהל האתר?

מהי ההגדרה 'הפעל פרוטוקול URL' במנהל האתר?

ההגדרה 'הפעל פרוטוקול URL' מופיעה במנהל האתר כפי שמוצג להלן:

תמונה שנוספה על-ידי המשתמש

אם המשתמש הצטרף לפגישה באמצעות TFS (פתרון תיקיות זמניות) בעבר, ואפשרות זו מופעלת בניהול האתר, הדבר יאפשר למשתמש להצטרף לפגישות עתידיות באתר זה מבלי להוריד ולהפעיל שוב את לקוח TFS.

הערות דפדפן:

  • אם אתר משודרג לגרסה חדשה לאחר שמשתמש הפעיל את ה- TFS, המשתמש עדיין יכול להצטרף לפגישה באמצעות פרוטוקול כתובת האתר אם הוא משתמש ב- Firefox, Chrome ו- Edge, אך כדי לעשות זאת הוא יצטרך להפעיל את ה- TFS שוב לאחר השדרוג. 


 

האם המאמר הזה הועיל לך?