Vad är inställningen "URL-protokoll" i webbplats administrationen?

Vad är inställningen "URL-protokoll" i webbplats administrationen?

Vad är inställningen "Aktivera URL-protokoll" för i webbplats administrationen?

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador som orsakas av felaktig översättning av innehållet eller användningen av informationen.

Inställningen "Aktivera URL-protokoll" visas i webbplats administrationen så som visas nedan:

Bild tillagd av användare

Om användaren har anslutit till mötet via TFS (Temporary Folder Solution) tidigare och detta alternativ är aktiverat i webbplats administrationen kommer användaren att kunna ansluta till framtida möten på den här webbplatsen utan att behöva hämta och köra TFS-klienten igen.

Webb läsar anteckningar:

  • Om en webbplats uppgraderas till en ny version efter att en användare har kört TFS kan användaren fortfarande delta i mötet via URL-protokollet om de använder Internet Explorer (IE) utan att behöva köra TFS igen. Andra webbläsare, Firefox, Chrome och Edge måste köra TFS igen efter uppgraderingen.


 

Var den här artikeln användbar?