Koja je postavka "URL protokol" u administratoru lokacije?


Koja je postavka "URL protokol" u administratoru lokacije?

Šta je postavka "Omogući URL protokol" u administratoru lokacije?

Postavka "Omogući URL protokol" pojavljuje se u administratoru lokacije kao što je prikazano ispod: Ako se korisnik prethodno

Slika koju je dodao korisnik

pridružio sastanku putem TFS-a (Rešenje privremene fascikle) i ova opcija je omogućena u administratoru lokacije, to će

omogućiti korisniku da se pridruži budućim sastancima na ovoj lokaciji bez potrebe da ponovo preuzima i pokrene TFS klijent. Beleške pregledača:

  • Ako se lokacija nadogradi na novu verziju nakon što korisnik pokrene TFS, korisnik i dalje može da se pridruži sastanku koristeći URL protokol ako koristi Internet Explorer (IE) bez ponovog pokretanje TFS-a. Drugi pregledači, Firefox, Chrome i Edge bi nakon nadogradnje ponovo trebalo da pokreću TFS.


 

Da li je ovaj članak bio koristan?