לא ניתן להציג את שיחת הצ'אט שהתרחשה לפני שהצטרפתי לפגישות Webex

לא ניתן להציג את שיחת הצ'אט שהתרחשה לפני שהצטרפתי לפגישות Webex.

בטל כדי לראות את הודעות הצ'אט שהתרחשו לפני שהצטרפתי.

 

המשתתפים יצפו בהודעת הצ'אט מרגע הצטרפותם לפגישות Webex.כל הודעות הצ'אט הקודמות שהתקיימו לפני שהצטרפו לא יוצגו וזה מכוון.

לדוגמה:
הפגישה החלה בשעה 14:00, ומשתתף א' הצטרף לפגישה בשעה 14:10.שיחת הצ'אט שהתקיימה בפגישה בין השעות 14:00-14:10 לא תוצג למשתתף א'.

האם המאמר הועיל לך?