Nije moguće prikazati razgovor o čavrljanju koji se dogodio prije nego što sam se pridružio sastancima webexa


Nije moguće prikazati razgovor čavrljanja koji se dogodio prije nego što sam se pridružio sastancima Webexa.

Neuravnoteženo je vidjeti poruke chata koje su se dogodile prije nego što sam se pridružio.

 

Sudionici će vidjeti poruku chata od trenutka kada su se pridružili webex sastancima. Sve prethodne poruke chata koje su se dogodile prije nego što su se pridružile neće biti prikazane i to je po dizajnu.

Na primjer:
sastanak je započeo u 14 sati, a sudionik A pridružio se sastanku u 14:10 sati. Razgovor čavrljanja koji se dogodio na sastanku između 14:00 i 14:10 sati neće se prikazati sudioniku A.

Je li taj članak bio koristan?