Nije moguće vidjeti razgovor o chatu koji se dogodio prije nego što sam se pridružio/la Webex sastancima

Nije moguće vidjeti razgovor o chatu koji se dogodio prije nego što sam se pridružio Webex sastancima.

Unbale da biste vidjeli chat poruke koje su se dogodile prije nego što sam se pridružio.

 

Sudionici će vidjeti poruku o chatu od trenutka kada su se pridružili Webex sastancima.Prethodne poruke razgovora koje su se dogodile prije nego što su se pridružile neće biti prikazane, a to je prema dizajnu.

Primjer:
Sastanak je započeo u 14: 00 sati, a sudionik A pridružio se sastanku u 14:10 sati.Razgovor o razgovoru koji se održao na sastanku između 14: 00 i 14:10 neće biti prikazan sudioniku A.

Je li taj članak bio koristan?