Nije moguće pregledati razgovor o ćaskanju koji se desio pre nego što sam se pridružio/la Vebeks sastancima

Nije moguće videti razgovor o ćaskanju koji se desio pre nego što sam se pridružio Vebeks sastancima.

Unbale da biste videli poruke za ćaskanje koje su se desile pre nego što sam se pridružio/la.

 

Učesnici će videti poruku ćaskanja od trenutka kada su se pridružili Vebeks sastancima.Prethodne poruke ćaskanja koje su se dogodile pre nego što su se pridružile neće biti prikazane i to je po dizajnu.

Na primer:
Sastanak je počeo u 14: 00, a učesnik A se pridružio sastanku u 14:10.Razgovor o ćaskanju koji se održao na sastanku između 14: 00 i 14:10 neće biti prikazan učesniku A.

Da li je ovaj članak bio koristan?