Nije moguće prikazati razgovor za ćaskanje do kojeg je došlo pre nego što sam se pridružio Webex sastancima

Nije moguće prikazati razgovor za ćaskanje do kojeg je došlo pre nego što sam se pridružio Webex sastancima.

Neuravnoteženo je videti poruke za ćaskanje koje su se odigrale pre nego što sam se pridružio.

 

Učesnici će prikazati poruku za ćaskanje od trenutka kada su se pridružili Webex sastancima. Sve prethodne poruke za ćaskanje koje su se dogodile pre nego što su se pridružile neće biti prikazane i to po dizajnu.

Na primer:
Sastanak je počeo u 14 časova, a učesnik A se pridružio sastanku u 14:10. Razgovor za ćaskanje koji je održan na sastanku od 2 popodne do 14:10 neće biti prikazan učesniku A.

Da li je ovaj članak bio koristan?