Nie je možné zobraziť četovú konverzáciu, ktorá sa odohrala predtým, ako som sa pripojil k stretnutiam Webex

Nedá sa zobraziť chatová konverzácia, ktorá sa odohrala predtým, ako som sa pripojil k stretnutiam Webex.

Unbale vidieť chatové správy, ktoré sa odohrali predtým, ako som sa pripojil.

 

Účastníci uvidia chatovú správu od chvíle, keď sa pripojili k stretnutiam Webex. Nezobrazia sa žiadne predchádzajúce chatové správy, ktoré sa uskutočnili predtým, ako sa pripojili, a to je zámerné.

Napríklad:
Stretnutie sa začalo o 14:00 a účastník A sa k nemu pripojil o 14:10. Chatová konverzácia, ktorá prebehla na stretnutí medzi 14:00 a 14:10, sa účastníkovi A nezobrazí.

Bol tento článok užitočný?