כיצד למחוק הקלטה ששותפה לי

כיצד למחוק הקלטה ששותפה לי?

לא ניתן להסיר הקלטות ששותפו איתי.

כיצד להסיר הקלטה משותפת מההקלטות שלי?

לחצן מחיקה חסר בהקלטות משותפות.

פתרון:

אם מארח אחר שיתף איתכם הקלטה, לא ניתן למחוק אותה מהסוף שלכם. ברגע שהמארח מפסיק לשתף אותו, הוא נעלם מההקלטות שלי.
 

תמונה שנוספה על-ידי המשתמש
 
המארח יכול להפסיק לשתף את ההקלטה מתיבת הדו - שיח 'שיתוף הקלטה' עם ההיפר - קישור 'הפסק לשתף '.
 
תמונה שנוספה על-ידי המשתמש
 
הערה: אם המארח כבר לא נמצא בארגון שלך, עליך ליצור קשר עם מנהל המערכת כדי למחוק את ההקלטות מפורטל הניהול.
 

האם המאמר הזה הועיל לך?