Kako izbrisati snimak koji mi je deljen

Kako izbrisati snimak koji mi je deljen?

Nije moguće ukloniti snimke koji su deljeni sa mnom.

Kako ukloniti deljeni snimak iz fascikle "Moji snimci"?

Nedostaje dugme "Izbriši" na deljenim snimcima.

Rešenje:

Ako je drugi domaćin podelio snimak sa vama, on se ne može izbrisati sa vašeg kraja. Kada domaćin prestane da ga deli, on će nestati iz fascikle "Moji snimci".
 

Slika koju je dodao korisnik
 
Domaćin može da prestane da deli snimak iz dijaloga "Deljenje snimanja" sa hipervezom "Zaustavi deljenje".
 
Slika koju je dodao korisnik
 
Napomena: Ako se domaćin više ne nalazi u vašoj organizaciji, trebalo bi da se obratite administratoru da biste izbrisali snimke sa administratorskog portala.
 
Da li je ovaj članak bio koristan?